katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Geografická báza údajov

Prednášky - zimný semester

prednáška 1


Cvičenia - zimný semesterPor. č.DátumNáplň cvičeniaPrezentácieSúboryZadaniaOdovzdať do
1.3.10.2018Architektúra pgAdmin, PostgreSQL, PostGIS, QGIS - vysvetlenie funkcionality, inštalácia pgAdmin a PostgreSQLPrezentácia
2.24.10.2018Úvod do PostgreSQL, základné dopytyPrezentácia
3.7.11.2018LIMIT, klauzula WHERE, ORDER BY, SELECT DISTINCT, SELECT DISTINCT ONPrezentáciaTestovací CSV súborZadanie 112.11.2018
4.14.11.2018Referencie, GROUP BY, JOIN, úvod do PostGISPrezentáciaTestovací CSV súbor
5.21.11.2018PostGIS + QGIS vysvetlenie a import priestorových údajov, práca s PostGIS – jednoduché SQL dopyty na priestorové údaje a prezeranie výstupov bez QGISPrezentáciaTestovacie údajeZadanie 22.12.2018
5.5.12.2018INTERSECTS, INTERSECTION, CONTAINS, WITHIN, STDWITHINPrezentáciaÚdaje zadanieZadanie 320.12.2018

 

Vypracovanie jednotlivých zadaní obsahuje:

·         zálohu databázy

·         textový dokument, ktorý obsahuje: popis pracovného postupu, jednotlivé SQL dopyty a ich popis, printscreeny výsledkov SQL dopytov

Vypracovanie pošlite emailom na pelech2@uniba.sk


-->Hodnotenie