katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakultaGeografická báza údajov

Prednášky - zimný semester

prednáška 1

prednáška 2

prednáška 3

prednáška 4

prednáška 5

prednáška 6

prednáška 7


Cvičenia - zimný semester

Blok 1 – 4.10.2017

Architektúra pgAdmin, PostgreSQL, PostGIS, QGIS – vysvetlenie funkcionality

Inštalácia pgAdmin, PostgreSQL

 

Blok 2 – 18.10.2017

Predstavenie tutoriálu https://www.postgresql.org/docs/9.5/static/tutorial.html

Realizácia častí 1-2

cvičné úlohy

 

Blok 3 – 25.10.2017

Realizácia častí 2-3.3 tutoriálu https://www.postgresql.org/docs/9.5/static/tutorial.html

testovací CSV súbor

Predstavenie zadania 1jednoduché SQL dopyty na nepriestorové údaje – termín odovzdania: 6.11.2017

údaje k zadaniu

 

Blok 4 – 8.11.2017

PostGIS + QGIS vysvetlenie a inštalácia, import priestorových údajov, predstavenie tutoriálu http://workshops.boundlessgeo.com/postgis-intro/

Realizácia častí 1-8

 

Blok 5 – 15.11.2017

Realizácia častí 9-10 tutoriálu http://workshops.boundlessgeo.com/postgis-intro/

Dopytovanie priestorových údajov s tabuľkovým výstupom

Predstavenie zadania 2 – práca s PostGIS – jednoduché SQL dopyty na priestorové údaje, prezeranie výstupov bez QGIS – termín odovzdania: 27.11.2017

údaje k zadaniu

 

Blok 6 – 29.11.2017

Realizácia častí 11-14 tutoriálu http://workshops.boundlessgeo.com/postgis-intro/

Dopytovanie priestorových údajov s výstupom do priestorovej tabuľky a zobrazenie výsledkov dopytu v QGIS.

Predstavenie zadania 3 – práca s PostGIS - kombinované SQL dopyty na priestorové údaje, vytvorenie novej tabuľky, resp. náhľadu, zobrazenie v QGIS – termín odovzdania: 11.12.2017

údaje k zadaniu

 

Vypracovanie jednotlivých zadaní obsahuje:

·         zálohu databázy

·         textový dokument, ktorý obsahuje: popis pracovného postupu, jednotlivé SQL dopyty a ich popis, printscreeny výsledkov SQL dopytov

Vypracovanie pošlite emailom na harcinikova@fns.uniba.sk


Hodnotenie

Cvičenia - letný semester

10.4.2018

Realizácia časti 19 tutoriálu http://workshops.boundlessgeo.com/postgis-intro/: vytváranie geometrie

Implementácia údajového modelu KN

Cvičné úlohy

Zadania - letný semester

Zadanie č. 3

Hodnotenie