katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Tematická a historická kartografia (ZIK a ZEP)

Termín odovzdania všetkých máp je v pondelok 11.12.2017 v B1-435 alebo do piatku 15.12.2017 do 12:00 v G-21
u Mgr. A.Benovej, PhD.

 

Písomný test - riadny termín - pondelok 18.12.2017 o 10:00 v B1-435

výsledok písomného testu - riadny termín

výsledok hodnotenia máp

 

Zadanie pre školský rok 2017/2018:

Zoznam obcí

Zadanie - mapy