katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Tvorba rozhodnutí v GIS

Pojmy


Hranice obcí

OSM - dáta

SRTM DEM - dáta

Urban-atlas - dáta


Údaje k cvičeniam


Prednášky

Prednáška 1 - Úvod

Prednáška 2 - MCE WLC

Prednáška 3 - Rozhodnutia s viacerými cieľmi

Náplň jednotlivých cvičení

Cviko Náplň cvičenia Súbory cvičeniam
2.7 Viackritériové rozhodnutie a booleansky postup Prezentácia a procesný diagram
2.8 Viackritériové rozhodnutie, fuzzy štandardizácia a metóda WLC Prezentácia a procesný diagram
2.9 Viackritériové rozhodnutie, fuzzy štandardizácia, metódy WLC, OWA Prezentácia a procesný diagram
2.10 Výber podľa veľkosti územia Prezentácia a procesný diagram
Macro Modeler - Úvod Prezentácia
2.11 Viackritériové rozhodnutie pre dva ciele Prezentácia a procesný diagram
2.12 Viackritériové rozhodnutie pre dva konfliktné ciele Prezentácia a procesný diagram

Zadanie z predmetu

Možné ciele: Parkovisko, cintorín, vozovňa MHD, nemocnica, nákupné stredisko, letisko, prístav, futbalový štadión, spaľovňa odpadov, vinohrad, kameňolom, rafinéria ropy, logistické centrum, kúpalisko a iné podľa vlastného výberu.

Kontakt (vyučujúci)

Eva Mičietová (prednášky)
Katedra kartografie,
geoinformatiky a DPZ,
miestnosť G-437
e-mail: miciet@fns.uniba.sk

Vladimír Pelech (cvičenia)
Katedra kartografie,
geoinformatiky a DPZ,
miestnosť G-23
e-mail: pelech2@uniba.sk