katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Zoznam študentov magisterského štúdia

1. ročník štúdia

Martin Andrejka

Miroslava Hudžíková

Dominik Kollár

Daniela Kreibiková

Angelika Kristófová

Ivana Masicová

Miloš Minarovič

Filip Moravčík

2. ročník štúdia

Andrej Bruška

Jozef Fábry

Michal Greschner

Marko Kurtek

Tatiana Kurucová

Tomáš Regina

Petra Skýpalová

Gabriela Šuleková

Simona Zacharová

Zoznam študentov bakalárského štúdia

1. ročník štúdia

Damián Babjár

Adrián Bango

Martin Ďurčovič

Alexandra Guťanová

Patrik Hanečák

Igor Marko

Patrik Marsal

Juraj Pančík

Kristína Reľovská

Erik Veselý

2. ročník štúdia

Pavol Baláž

Matej Čavojec

Samuel Ferencei

Andrej Fülöp

Miroslav Kosterec

Dávid Michal

Michal Novák

Adriána Pastierovičová

Adam Rasuli

Samuel Repka

Patrik Štaffen

Monika Struháriková

3. ročník štúdia

Lucia Belčáková

Dávid Budinský

Martin Ferčík

Marián Haluška

Matúš Ištoňa

Jakub Krivý

Simona Maťašová

Peter Mihálik

Daniel Rentka

Vladimír Škerenčák

Adam Šolc

Katarína Švoňavová

Michaela Trebichavská