Intro

Vitajte u mňa. Toto je môj svet, jeho strana privrátená k webu.

Čo je nové?

Nič moc v poslednom čase.

O mne

Namiesto dlhých slov tu je moje stručné curriculum vitæ:

19825. februára v Martine
19971. miesto celoslovenského kola Geografickej olympiády
19982. miesto celoslovenského kola Geografickej olympiády
19991. miesto a zároveň absolútny víťaz celoslovenského kola Geografickej olympiády
20001. miesto a zároveň absolútny víťaz celoslovenského kola Geografickej olympiády
2000maturita, gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove
2005magister (Mgr.), odbor geografia a kartografia, špecializácia kartografia, geoinformatika a DPZ, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
2005Diplomová práca ocenená cenou rektora Univerzity Komenského za vynikajúcu diplomovú prácu
2005výskumný pracovník na katedre kartografie, geoinformatiky a DPZ, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (začiatok pôsobenia)
2009philosophiæ doctor (Ph.D.), odbor kartografie, geoinformatika a DPZ, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno
2012Hanka
2014Agátka

Veda

Mám rád modelovanie georeliéfu. Mať tie zaujímavé tvary pred sebou stále, nie len keď som niekde hore.

Páči sa mi schopnosť trojuholníkových sietí prispôsobiť sa tvaru, ktorý modelujú. Nestráca sa tak základný vzťah modelovaného objektu a modelu. Dôležité je však trojuholníky a celú trojuholníkovú sieť optimalizovať, aby reprezentovala tvar georeliéfu čo najvernejšie. To skúšam rôznymi spôsobmi.

Okrem toho sa venujem mapovým informačným službám a ich štandardom. Spravujem mapové servery. Z toho som sa prepracoval k webovému programovaniu a tvorbe webových mapových aplikácií. Riešim teda najmä javascript s niekoľkými zaujímavými knižnicami a nástrojmi. Tomu sa venujem najviac, ťažšie je to však zúročiť vo forme publikácií.

Mám rád pekné mapy, občas nejaké (digitálne) vyrobím, hoci len tak pre radosť.

Okrem toho ma zaujímajú desiatky iných vecí, z ktorých je zopár takých, čo sa im aspoň raz za čas venujem. Napríklad priestorové databázy, skúšanie nových technológií, grafické veci, dizajn, ... Len keby mal deň viac hodín.

Publikácie

Kartografické listy 23/1

Výkon mapového klienta a zobrazovacích služieb ZBGIS®

Feciskanin, R., Chudý, R. et al. 2015. Výkon mapového klienta a zobrazovacích služieb ZBGIS® Kartografické listy, 23, 1/2015, 3-20. ISSN 1336-5274.

Acta Geographica Universitatis Comenianae 2/2014

Hodnotenie webových mapových aplikácií so zameraním na environmentálne zdravie a riziká z hľadiska ich kompozície a funkčnosti

Benová, A., Feciskanin, R., 2014. Hodnotenie webových mapových aplikácií so zameraním na environmentálne zdravie a riziká z hľadiska ich kompozície a funkčnosti In Acta Geographica Universitatis Comenianae. Vol. 58, 2014, No. 2, s. 193-227.

GeoScience Engineering 2/2013

Evaluation of the Data Quality of Digital Elevation Models in the Context of INSPIRE

Chudý, R., Iring, M., Feciskanin, R., 2013. Evaluation of the Data Quality of Digital Elevation Models in the Context of INSPIRE In GeoScience Engineering. Vol. 59, No. 2 (2013), s. 9-24 [online]

Fórum mladých geoinformatikov 2013

Hodnotenie kvality digitálnych výškových modelov v kontexte INSPIRE

Chudý, R., Iring, M., Feciskanin, R., 2013. Hodnotenie kvality digitálnych výškových modelov v kontexte INSPIRE In Fórum mladých geoinformatikov 2013. Zvolen: Technická univerzita. ISBN 978-80-228-2518-4.

Geodetický a kartografický obzor 2/13

Porovnanie zjednodušovania modelov georeliéfu vybranými algoritmami

Feciskanin, R., Iring. M., 2013. Porovnanie zjednodušovania modelov georeliéfu vybranými algoritmami. Geodetický a kartografický obzor, 59/101, č 2. ISSN 1805-7446.

fulltext pdf [2.5 MB]

Sympozium GIS Ostrava 2012 - Proceedings

Analysis of the geometric properties of derived multiresolution TIN terrain models with a view to morphometric analysis

Feciskanin, R., 2012. Analysis of the geometric properties of derived multiresolution TIN terrain models with a view to morphometric analysis. In Sympozium GIS Ostrava 2012 - Proceedings. Ostrava: Technical University of Ostrava. ISBN 978-80-248-2546-5

fulltext pdf [2.4 MB]

Kartografické listy 19

Metódy zjednodušovania modelov plôch pri modelovaní georeliéfu nepravidelnou trojuholníkovou sieťou

Feciskanin, R., 2011. Metódy zjednodušovania modelov plôch pri modelovaní georeliéfu nepravidelnou trojuholníkovou sieťou. Kartografické listy, 19, 49-56. ISBN 978-80-89060-18-4, ISSN 1336-5274.

Kartografické listy 18

Problémy modelov georeliéfu tvorených tvarovo optimalizovanými nepravidelnými trojuholníkovými sieťami

Feciskanin, R., 2010. Problémy modelov georeliéfu tvorených tvarovo optimalizovanými nepravidelnými trojuholníkovými sieťami. Kartografické listy, 18, 49-56. ISBN 978-80-89060-16-0, ISSN 1336-5274.

Dizertačná práca

Optimalizácia nepravidelných trojuholníkových sietí pre modelovanie georeliéfu

Feciskanin, R., 2009. Optimalizácia nepravidelných troju­holníkových sietí pre modelovanie ge­oreliéfu. [dizertačná práca], Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno.

dizertačná práca pdf [13 MB]   prílohy dizertačnej práce pdf [63.7 MB]

Geodetický a kartografický obzor 9/09

Výber reprezentatívnej množiny bodov pre optimalizovanú tvorbu trojuholníkovej siete pre modelovanie georeliéfu

Feciskanin, R., 2009. Výber reprezentatívnej množiny bodov pre optimalizovanú tvorbu trojuholníkovej siete pre modelovanie georeliéfu. Geodetický a karto­grafický obzor, 55(9), 208-213. ISSN 0016-7096

Špecializované informačné technológie v prírodovednom výskume; Internetové Programovanie

Základy HTML a CSS

Feciskanin, R., 2008. Základy HTML a CSS. In Mičietová, E., Moravčík, J. eds. Špecializované informačné technológie v prírodovednom výskume: Internetové programovanie. Bratislava: Elita. ISBN 978-80-8044-078-7

Aktivity v kartografii 2008

Inkrementálna tvorba optimalizovanej trojuholníkovej siete pre modelovanie georeliéfu

Feciskanin, R., 2008. Inkrementálna tvorba optimalizovanej trojuholníkovej siete pre modelovanie georeliéfu. In Aktivity v Kartografii 2008. Bratislava: Karto­grafická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, s. 30-39. ISBN 978-80-89060-13-9

Geodetický a kartografický obzor 7-8/07

Lokálna optimalizácia nepravidelnej trojuholníkovej siete s rešpektovaním podmienky správnej konfigurácie trojuholníkov

Feciskanin, R., 2007. Lokálna optimalizácia nepravidelnej trojuholníkovej siete s rešpektovaním podmienky správnej konfigurácie trojuholníkov. Geodetický a kartografický obzor, 53(7-8), 151-155. ISSN 0016-7096

International Cartographic Conference 2007 Proceedings

Optimization of triangular irregular networks for modeling of geometrical structure of georelief

Feciskanin, R., 2007. Optimization of triangular irregular networks for modeling of geometrical structure of georelief. In ICC 2007 Proceedings. Moskva: Roskartografija. ISBN 978-5-9901203-1-0

Aktivity v kartografii 2006

Problém konfigurácie trojuholníkov a optimalizácia trojuholníkových sietí pre modelovanie georeliéfu

Feciskanin, R., 2006. Problém konfigurácie trojuholníkov a optimalizácia trojuhol­níkových sietí pre modelovanie georeliéfu. In Aktivity v Kartografii 2006. Bratislava: Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, s. 96-105. ISBN 80-89060-09-94

Diplomová práca

Polohová a numerická presnosť modelovania georeliéfu pomocou nepravidelných trojuholníkových sietí

Feciskanin, R., 2005. Polohová a numerická presnosť modelovania georeliéfu pomocou nepravidelných trojuholníkových sietí. [diplomová práca], Katedra kartografie, geoinformatiky a DPZ, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Web

Tvorba vecí na web je moja srdcovka. Keď to spojím s mojim odborom, tak sú z toho webové mapové aplikácie. Urobil som ich pár, od jednoduchých až po komplikovanejšie. Mnoho z nich je interných, preto ich nemôžem ukázať.

Okrem toho občas urobím nejaký web. Také ako sú na ukážkach, alebo ako tento, čo práve pozeráte. Niekoľko ďalších, ktoré som robil skôr, ešte dožíva, ale tie už neukazujem.

Lásky

Čo mám rád je vidno na tejto stránke. A ešte mám veľmi rád slobodu. Asi nie takú, ako väčšine napadne ako prvá. Slobodu robiť, čo chcem (ale zároveň to, čo treba). A teší ma, že väčšinou to takto vychádza. Že mám takúto svoju slobodu.

Mám rád svoju prácu, rád chodím (do lesa a do kopcov), rád cestujem, ale zo všetkého mám najradšej moje baby...

Denníky

Moje (a Lenkine) cestovateľské zápisky

Fotky

Albumy fotiek z mojich cestovateľských dobrodružstiev