mapový portál
MESTA SLIAČ
VRSTVY
VYSTVETLIVKY

zbgis                   ortofoto historická mapa [1914] historická snímka [1950] spoločenské zariadenia ubytovacie zariadenia spoločnosti
spoločenské zariadenia
ubytovacie zariadenia
spoločnosti
ZB GIS
strom
fontána
stĺp elektrického vedenia
prameň
transformátor
rýchlostná cesta
cesta I. triedy
cesta III. triedy
miestna komunikácia
poľná cesta
chodník
železnica
vodný tok
elektrické vedenie
plot
živý plot
bazén
budova
ihrisko
les
lúka
most
násyp
orná pôda
ostatné objekty
ovocný sad
plocha bez využitia
skládka materiálu
tenisový kurt
trávnatý porast
tribúna
úžitková zeleň
voda
zdrub

Zadajte podnet


Ďakujeme, Váš podnet bol odoslaný.
Hľadaný výraz nebol nájdený.
Hľadaný výraz nebol nájdený.

Vyhľadávanie

Ortofotomapa a Historická ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o. a Historické LMS © Topografický ústav Banská Bystrica | Letecké snímkovanie a Digitálna ortofotomapa © Eurosense s.r.o. 2005
Historická ortofotomapa bola vytvorená v rámci projektu Centra excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine, Technická univerzita vo Zvolene a je dostupná na http://mapy.tuzvo.sk
aktuálne súradnice: © Rastislav Balciar, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme PRIF UK Bratisalva