Použitie počítačov v geografii 1 (1GeKa, 1GVS, 1GRR)

Základné informácie

Cieľ

Naučiť sa využívať pri práci v geografii bežne dostupné informačné a komunikačné technológie (základné úkony s PC, internet, elektronickú pošta, archivačné programy, textový procesor, tabuľkový kalkulátor, nástroj na prezentácie)

Rozdelenie do skupín

SkupinaMiestnosťČasVyučujúci
GeKa 1B1-225Po. 8.10 (+dohoda s vyučujúcim)Boroš
GeKa 2B2-301Po. 7.20Balážovič
GeKa 3B1-225St. 9.00Bleha
GeKa 4B1-225St. 14.00Bleha
GVS 1B1-225Po. 11.30Bleha
GVS 2B2-301Po. 13.10Bleha
GVS 3B2-301St. 14.50Bleha
GRR 1B1-225Po. 9.50Boroš
GRR 2B2-301Po. 9.50Čulen
GRR 3B2-301Ut. 7.20Bleha
GRR 4B2-225Št. 12.20Boroš
GRR 5B1-225Št. 14.00Boroš

Softvér

Obsah predmetu (sylaby)

Literatúra

Náplň jednotlivých cvičení

Por.č.DátumNáplň cvičeniaŠtudijné materálySúbory k cvičeniam
0.18.9.---
1.25.9.Úvod (oboznámenie sa s obsahom predmetu, podmienkami hodnotenia, stanovenie rozvrhu, uvedenie literatúry), práca so súbormi (kopírovanie, vytváranie adresárov, mazanie, presúvanie, archivovanie)prezentácia-
2.2.10Textový procesor (formát strany, písmo a jeho atribúty, zlamovanie textu, štýly, polia, automatický obsah, register)prezentáciacvicenie2.zip
3.9.10Komunikačné technológie (siete, internet, e-mail), textový procesor (špeciálne témy), tabuľkový kalkulátor (úvod)prezentácia-
4.16.10Tabuľkový kalkulátor (tvorba tabuliek, formátovanie, kopírovanie/mazanie odstraňovanie buniek)prezentácia-
5.23.10Tabuľkový kalkulátor (práca s grafmi)prezentáciacvicenie5
6.30.10Tabuľkový kalkulátor (logické, dátumové funkcie, matice – úvod)prezentácia-
7.6.11Tabuľkový kalkulátor (matice, makrá)prezentácia-
8.13.11Základy programovania vo Visual Basicu, vlastné funkcie, Prezentačný nástroj MS Powepoint, Openoffice Impressprezentácia-
9.20.11Základy programovania vo Visual Basicu (úvod do objektového programovania)prezentácia-
10.27.11Vybrané témy (príkazový riadok, operačné systémy typu UNIX)prezentácia-
10.23.2Animácieprezentáciacvicenie5
11.4.12Opakovanie/Preskúšavanieprezentáciacvicenie11
12.11.12 Záverečné preskúšanie (potrebné na udelenie zápočtu), vyhodnotenie, zapisovanie známok- Záverečné hodnotenia

Hodnotenie

Na úspešné zvládnutie predmetu je potrebné uspieť na pri riešení úloh v zápočtovom týždni a aktívne sa zúčastniť na všetkých cvičeniach počas semestra.

Na zvládnutie úloh budú potrebné nasledujúce vedomosti/zručnosti:

Zručnosti označené hviezdičkou (*) sa považujú za elementárne (bez nich nie je možné naučít sa/porozumieť čomukoľvek ďalšiemu), preto v prípade ich nezvládnutia nebude udelený zápočet (bude treba preskúšanie zopakovať v priebehu januára).

Kontakt (vyučujúci)

Ľuboš Balážovič
Katedra kartografia,
geoinformatiky a DPZ,
miestnosť G-22
e-mail: balazovic@fns.uniba.sk

Stránka predmetu: http://gis.fns.uniba.sk/vyuka/Pouzitie_pocitacov_v_geografii/

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!