Kliknite pre štart

Tabuľka s obsahom

Autor: Ľuboš Balážovič

Email: balazovic@fns.uniba.sk

Domovská stránka: http://gis.fns.uniba.sk/lubos/

Ďalšie informácie:
Prezentácia k 2. cvičeniu predmetu Použitie počítačov v geografii (1)