Click here to start

Table of contents

Author: fidel

Systém a sieť Azimutálne zobrazenia všeobecne Odvodenie definičnej funkcie 1 Odvodenie definičnej funkcie 2 Odvodenie definičnej funkcie 3 Odvodenie definičnej funkcie 4 Odvodenie definičnej funkcie 5 Odvodenie definičnej funkcie 6 Zobrazovacie rovnice Neskreslený pól 1 Neskreslený pól 2 Neskreslený pól 3 Neskreslený pól 4 Zobrazovacie rovnice 2 Parametre zobrazenia 1 Parametre zobrazenia 2 Parametre zobrazenia