Click here to start

Table of contents

Author: fidel

AZ - všeobecné rovnice Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 AZ - súradnicový systém zobrazenia AZ - obrazy rovnobežiek AZ - obrazy rovnobežiek AZ - obrazy poludníkov Slide 13 Slide 14 Slide 15 Slide 16 Slide 17 Slide 18 Slide 19 AZ - sieť poludníkov a rovnobežiek Skreslenia elementov dĺžok Skreslenia vo valcových zobrazeniach