Click here to start

Table of contents

Author: fidel

AZ - všeobecné rovnice Slide 2 AZ - súradnicový systém zobrazenia AZ - obrazy rovnobežiek AZ - obrazy poludníkov AZ - sieť poludníkov a rovnobežiek Skreslenia elementov dĺžok Skreslenia vo valcových zobrazeniach