Click here to start

Table of contents

Author: fidel

Využitie mapy Využitie mapy II Využitie mapy III Extrémne dĺžkové skreslenie Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12 Slide 13 Slide 14 Slide 15 Slide 16 Slide 17 Slide 18 Slide 19 Slide 20 Slide 21 Slide 22 Slide 23 Slide 24 Slide 25 Slide 26 Slide 27 Príklad Príklad: Parciálne derivácie Príklad: Gaussove koeficienty Príklad: mp Príklad: mr Príklad: Aa všeobecne Príklad: Aa dosadené Príklad: Aa konkrétne Príklad: Aa v danom bode Príklad: Aa v danom bode 2 Príklad: Aa v danom bode 3 Príklad: Aa v danom bode finále