Click here to start

Table of contents

Author: fidel

Jednotkové vektory kartografického s.s. Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Vyjadrenie vektora v obooch s.s. Slide 8 Slide 9 Transformácia do svetového s.s. Slide 11 Slide 12 Transformácia do kartografického s.s. Slide 14 Slide 15 Slide 16 Slide 17