Click here to start

Table of contents

Systém a sieť Valcové zobrazenia všeobecne Definičná podmienka Odvodenie definičnej funkcie Odvodenie definičnej funkcie 2 Odvodenie definičnej funkcie 3 Odvodenie definičnej funkcie 4 Odvodenie definičnej funkcie 5 Odvodenie definičnej funkcie 6 Zobrazovacie rovnice Doplňujúca podmienka Parametre zobrazenia 1 Parametre zobrazenia 2 Parametre zobrazenia 3 Parametre zobrazenia 4 Parametre zobrazenia