Click here to start

Table of contents

Author: fidel

Vzor Obraz Zobrazovacie rovnice -2 Zobrazovacie rovnice -1 Zobrazovacie rovnice Zobrovnice ukážky Príklad: obraz bodu I Príklad: obraz bodu II Príklad: obraz bodu III Príklad: obraz bodu IV Kritériá rozdelenia zobrazení -4 Kritériá rozdelenia zobrazení -3 Kritériá rozdelenia zobrazení -2 Kritériá rozdelenia zobrazení -1 Kritériá rozdelenia zobrazení Rozdelenie podľa vzniku zobrazenia Rozdelenie podľa skreslení Rozdelenie zobrazení podľa rovníc Rozvinuteľné plochy - kužeľ 1 Rozvinuteľné plochy - kužeľ 2 Rozvinuteľné plochy - valec 1 Rozvinuteľné plochy - valec 2 Rozvinuteľné plochy - rovina Rovnice valcového zobrazenia Rovnice valcového zobrazenia 2 Rovnice kužeľového zobrazenia Rovnice kužeľového zobrazenia 2 Rovnice azimutálneho zobrazenia I Rovnice azimutálneho zobrazenia II Nepravé zobrazenia Všeobecné zobrazenia