katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

 Materiály a údaje k cvičeniam z predmetu ZBGIS

Materiály a údaje k cvičeniam z predmetu ZBGIS

Cvičenie

UM ISKN