Dostupné vrstvy
Pointové vrstvy
Prírodné miesta
Názvy okolitých oblastí obce
Vybavenie obce
Autobusové zastávky
Líniové vrstvy
Železnica
Cesty
Vodstvo
Polygónové vrstvy
Budovy
Oblasť bodov záujmu
Vodstvo(plocha)
Využitie krajiny
Rastrové vrstvy
OpenStreetMap
Bing Maps
Parcely C
Zapnúť identifikáciu objektuFunguje iba ak je zapnutá bodová, líniová alebo polygónová vrstva
Zistiť niečo o vrstváchfunguje iba ak je zapnutá bodová, líniová alebo polygónová vrstva
Merať dĺžku línie
Merať rozlohu areálu
Pohyb myšou po mape
Vyhľadať
Zadaj:
Zobraziť informácie o parcele CPo kliknutí do mapy sa zobrazia informácie o parcele C
Číšlo listu vlastníctva:Napíš číslo listu vlastnístva a zobrazia sa informácie