PA3JO s.r.o.


VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA RODINNÝCH DOMOV
 1. zakladanie stavby, hrubá stavba, dom na kľúč
 2. rekonštrukcie interiéru a exteriéru
 3. výmena strešnej krytiny
 4. výstavba krovov
 5. zatepľovanie
 6. sádrokartónové systémy
 7. nadstavby a prístavby
 8. pokládka zámkovej dlažby

PRIEMYSELNÉ STAVBY
 1. statika výrobných hál
 2. skladové priestory
 3. parkoviská
 4. cestné mostové váhy
 5. sanácia trafo staníc
 6. hydroizolácia plochých striech
 7. halové koľajové dráhy
 8. základy pod horizontálne a CNC frézy
 9. protihlukové steny

OSTATNÉ
 1. pílenie stromov v obmedzených podmienkach
 2. výškové práce a práce nad voľnou hĺbkou
 3. TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA NA STAVBÁCH odborne spôsobenou osobou

Partneri

Kontakty

Adresa:
PA3JO s.r.o.
1. mája 11
911 01 Trenčín 1

Tel: +421 32 3262206
Tel: +421 907 757 839

Email: pa3josro@gmail.com
Email: pa3jo@pa3jo.sk

Banka: FioBanka
IBAN: SK82 8330 0000 0094 8343 4380
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX