Richard Feciskanin

19825. februára v Martine
19971. miesto celoslovenského kola Geografickej olympiády
19982. miesto celoslovenského kola Geografickej olympiády
19991. miesto a zároveň absolútny víťaz celoslovenského kola Geografickej olympiády
20001. miesto a zároveň absolútny víťaz celoslovenského kola Geografickej olympiády
2000maturita, gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove
2005magister (Mgr.), odbor geografia a kartografia, špecializácia kartografia, geoinformatika a DPZ, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
2005Diplomová práca ocenená cenou rektora Univerzity Komenského za vynikajúcu diplomovú prácu
2005výskumný pracovník na katedre kartografie, geoinformatiky a DPZ, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (začiatok pôsobenia)
2009philosophiæ doctor (Ph.D.), odbor kartografie, geoinformatika a DPZ, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno
2012Hanka
2014Agátka

Veda

Mám rád modelovanie georeliéfu. Mať tie zaujímavé tvary pred sebou stále, nie len keď som niekde hore.

Páči sa mi schopnosť trojuholníkových sietí prispôsobiť sa tvaru, ktorý modelujú. Nestráca sa tak základný vzťah modelovaného objektu a modelu. Dôležité je však trojuholníky a celú trojuholníkovú sieť optimalizovať, aby reprezentovala tvar georeliéfu čo najvernejšie. To skúšam rôznymi spôsobmi.

Okrem toho sa venujem mapovým informačným službám a ich štandardom. Spravujem mapové servery. Z toho som sa prepracoval k webovému programovaniu a tvorbe webových mapových aplikácií. Riešim teda najmä javascript s niekoľkými zaujímavými knižnicami a nástrojmi. Tomu sa venujem najviac, ťažšie je to však zúročiť vo forme publikácií.

Mám rád pekné mapy, občas nejaké (digitálne) vyrobím, hoci len tak pre radosť.

Okrem toho ma zaujímajú desiatky iných vecí, z ktorých je zopár takých, čo sa im aspoň raz za čas venujem. Napríklad priestorové databázy, skúšanie nových technológií, grafické veci, dizajn, ... Len keby mal deň viac hodín.

Publikácie

K výskumu patria aj publikácie, tu je prehľad publikácií,


Práca

Pracujem ako výskumný pracovník na katedre kartografie, geoinformatiky a DPZ, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v  Bratislave.

Pracovné kontakty mám na vizitke na stránke našej katedry.

Keď nepracujem...

...tak naozaj nepracujem.