Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL7

Kartografické listy, 1999, 7

 

Obálka a ostatné strany

Wood, M. (1999). Kartografia na prahu nového tisícročia. Kartografické listy, 7, 5-10.  (anglicky)
abstrakt   

Konečný, M. (1999). Prostorové informační infrastruktury: úloha geoinformatiky a kartografie. Kartografické listy, 7, 11-22.  (anglicky)
abstrakt   

Stubkjær, E. (1999). Komunikácia v kartografii a v rozvoji informačných systémov − obhajoba jazykového modelu komunikácie. Kartografické listy, 7, 23-34.  (anglicky)
abstrakt   

Berľant, A. M. (1999). Geoinformačné mapovanie ako nové odvetvie kartografie. Kartografické listy, 7, 35-44.  (anglicky)
abstrakt   

Pravda, J. (1999). Kartografia: zmeny v štruktúre poznatkov. Kartografické listy, 7, 45-50.  (anglicky)
abstrakt   

Pokorný, J. (1999). Digitální mapové podklady v pozemkových úpravách. Kartografické listy, 7, 51-56.  (česky)
abstrakt   

Rybanský, M. (1999). Generalizace vnitřní struktury sídel na topografických mapách České republiky. Kartografické listy, 7, 57-62.  (česky)
abstrakt   

Mitášová, I., Hájek, M. (1999). Mapy a vytváranie výstupov z geoinformačných systémov. Kartografické listy, 7, 63-70.
abstrakt   

Špaček, Š. (1999). Spojitá vektorová mapa 50. Kartografické listy, 7, 71-74.
abstrakt   

Kaňok, J. (1999). Klasifikace stupnic a zásady jejich tvorby pro kartogram a kartodiagram. Kartografické listy, 7, 75-86.  (česky)
abstrakt   

Oťaheľ, J., Feranec, J., Pravda, J., Husár, K. (1999). Mapová prezentácia hodnotenia súčasnej krajiny Slovenska. Kartografické listy, 7, 87-94.
abstrakt   

Benová, A., Moravčík, J. (1999). Vlastnosti interpolačných metód použitých na modelovanie georeliéfu a ich vplyv na výpočet morfometrických parametrov. Kartografické listy, 7, 95-108.
abstrakt   

Kusendová, D. (1999). Výučba kartografie a geoinformatiky na univerzitách Slovenskej republiky. Kartografické listy, 7, 109-116.
abstrakt   

Nogová, M., Hájek, T. (1999). Realizácia koncepcie školských zemepisných atlasov. Kartografické listy, 7, 117-120.
abstrakt