Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Aktuálne číslo > KL29 (2)

Linda GÁLOVÁ, Tomáš DEKAN

Nové produkty poskytované Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Gálová, L., Dekan, T.: New products provided by Geodesy, Cartography and Cadastre Authority of the Slovak Republic. Kartografické listy, 2021, 29 (2).