Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL1

Milan HÁJEK, Irena MITÁŠOVÁ

Kartografické modelovanie a spracovanie obrazových údajov

Hájek, M., Mitášová, I.: Cartographic modelling and image data processing. Kartografické listy, 1993, 1, 4 figs., 9 refs.

Abstract: Conceptual model of an information system related to the information strategy as a new point of view on spatial informations and information sources. Computer aided construction of the cartographic image.

Keywords: cartographic informations, conceptual model of the cartographic information system, information strategy, computer aided construction of the cartographic image