Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL1

Dagmar KUSENDOVÁ, Martin KAMENSKÝ

Spolupráca pri tvorbe digitálnej bázy údajov IS MONTAN

Kusendová, D., Kamenský, M.: Cooperation in creation of the digital date base IS MONTAN. Kartografické listy, 1993, 1, 4 refs.

Abstract: Within the framework of the creation of the Information system of the Projekt of Tatra national park natural environmental monitoring (IS MONTAN) which is a part of the Integrate information system on the environment of Slovak republic our department has been engaged in the creation of a digital data base for the above-mentioned Information system. In the contribution basic goals, methods and results of the project are drafted.

Keywords: GIS, vector map digitalization, digital data base