Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL1

Eva MIČIETOVÁ

Analýza priestorovej štruktúry demografických prvkov v prostredí GIS-u

Mičietová, E.: Analysis of spatial structure of demographic elements in environment of GIS. Kartografické listy, 1993, 1, 1 fig.

Abstract: The study Informs the users of census data about GIS, functions of which are analysis and graphical interpretation of spatial structure of demographic elements.

Keywords: GIS, spatial structure of demographic elements