Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL1

Ján VAĽKO

Aplikácia presnej matematickej metódy transformácií v kartografii

Vaľko, J.: Application of accurate mathematical method of transformation in cartography. Kartografické listy, 1993, 1, 4 figs., 5 refs.

Abstract: Mathematical transformation of cartographic grid and map contents is discussed. The method using computer and computer graphics is applied to new small scale map composition.

Keywords: Mathematical transformation, cartographic grid