Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL1

Róbert BÍZEK, Milan HÁJEK

K presnosti a využitiu digitálnych priestorových dát z topografických podkladov

Bízek, R., Hájek, M.: To accuracy and usage of digital spatial data from topographic sources. Kartografické listy, 1993, 1, 2 figs., 2 tabs., 9 refs.

Abstract: The accuracy and documentation of digital spatial data from topographic maps. The analysis of digital data from the original topographic maps 1:25 000 veilfied the usability of the graphic background as far as its accuracy is concerned. Limits of positional errors 8 m for class I accuracy and 20 m for class 2 accuracy were not exceeded. Mean square errors in position of a contour point 5.1 m and in distance to a control point 4.5 m are documented in table 2.

Keywords: topographic data, scanning, spatial digital data accuracy