Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL1

Ján FERANEC

Využívanie kozmických údajov DPZ v oblasti tvorby tematických máp - súčasný stav

Feranec, J.: Application of the remote sensing data in the field of the creation of the thematic maps - the present state. Kartografické listy, 1993, 1, 8 refs.

Abstract: The contribution offers the basic survey of the application of remote sensing data in cartography. Selected samples of the satellite image maps and thematic maps created by the application of the remote sensing data and published in the quoted literature are documented.

Keywords: thematic map, satellite image map, thematic mapping, remote sensing data, LANDSAT, SPOT