Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL15

Ján PRAVDA

Mapy v Atlase obyvateľstva Slovenska

Pravda, J.: Maps in the Population atlas of Slovakia. Kartografické listy, 2007, 15, 7 figs., 4 tabs., 10 refs.

Abstract: The author evaluates the cartographic aspect of the Population Atlas of Slovakia (2006) paying attention to the conception of the Atlas, terminological problems and above all, the application of map representation methods.

Keywords: atlas conception, demographic terminology, methods of map representation