Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL15

Pavol ŽIGO, Martin CHOCHOL

Počítačové mapovanie nárečí v Slovanskom jazykovom atlase

Žigo, P., Chochol, M.: Computer cartography mapping of Slovak dialects in Slavic Linguistic Atlas. Kartografické listy, 2007, 15, 3 figs., 15 refs.

Abstract: Authors presents a proportion of Slovak dialectologists in a project of Slavic Linguistic Atlas and describes prospects of a computer support using a MAPola programme. The text includes samples of computer elaborations from the volume of lexical series of the Slavic Linguistic Atlas focused on a agriculture.

Keywords: dialectology, area linguistics, Slavic Linguistic Atlas, computer support