Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL16

Vít VOŽENÍLEK

Atlas podnebí Česka

Voženílek, V.: Climate Atlas of Czechia. Kartografické listy, 2008, 16, 24 refs.

Abstract: Early 2007 new Climate Atlas of Czechia has been released after almost 50 years from Climate Atlas of Czechoslovakia (1958). Bilingual (Czech and English) atlas designed and atlas encyclopaedia was published in co-edition of Czech Hydrometeorologic Institute and Palacky University Olomouc. Paper presents selected topics of cartographic project of the Climate Atlas of Czechia.

Keywords: thematic atlas, climate atlas, cartographic project, GIS, climatology