Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL16

Dagmar KUSENDOVÁ

Kartografická prezentácia údajov o obyvateľstve

Kusendová, D.: Cartographical representation of population data. Kartografické listy, 2008, 16, 3 figs., 29 refs.

Abstract: Demographic terminology, cartographical representation of demographical processes and phenomena (history and the present day) in thematic maps and atlases, systematisation of applied cartographical methods (traditional and new), prospects of further development of demographical and geodemographical data in the environment of geoinformatic technologies.

Keywords: demography, demogeography, geography of population, geodemographics, thematic cartogra-phy/maps, map presentation methods, geoinformatics