Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL16

Miroslav MIKŠOVSKÝ

Vývoj vydávání turistických map na našem státním území

Mikšovský, M.: Development of Tourist Maps Publishing on Our State Territory. Kartografické listy, 2008, 16, 4 figs., 3 refs.

Abstract: Beginning of tourist maps publishing. Limited possibilities of tourist maps publishing in the pe-riods 1953 – 68 and 1969 – 89. Up-to-date stand of tourist maps.

Keywords: tourist maps, basic topographic maps