Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL23 (2)

Róbert FENCÍK

Jubilant doc. Ing. Milan Hájek, PhD.

Fencík, R.: Jubilant Assoc. Prof. Ing. Milan Hájek, PhD. Kartografické listy, 2015, 23 (2).