Malé Karpaty   výška

O projekte

Vrcholy v Malých Karpatoch s určenou prominenciou a výškou podľa leteckého laserového skenovania.

Dáta

Základným dátovým podkladom je Digitálny model reliéfu (DMR) 5.0 – raster s rozlíšením 1 m, vytvorený na základe leteckého laserového skenovania. Územie sa nachádza v blokoch skenovania 02, 03, 06. Územie je vyhraničené na základe hranice geomorfologického celku Malé Karpaty. Vypočítané vrcholy sú pomenované primárne na základe dát z projektu OpenStreetMap.

Zdroj produktov LLS: ÚGKK SR.

Geomorfologické jednotky: Atlas krajiny – kapitola 4.2. Povrch.

Cesty a vrcholy (názvy): © Prispievatelia OpenStreetMap.

Výpočet

Potenciálne vrcholy boli vybrané na základe identifikácie lokálnych maxím výškového modelu. Prominencia bola určená podľa maxím v ostrovoch nadmorskej výšky, ktoré vytvárali vrstevnice vypočítané v kroku 0.5 m. Vrcholy musia spĺňať podmienku prominencie viac ako 5 m. Výška vrcholu zodpovedá hodnote pixela v DMR 5.0, v ktorom sa nachádza.