Kliknite pre štart

Obsah

Pojem jednoduché zobrazenie Pojem jednoduché zobrazenie 2 Všobecné rovnice 1 Všobecné rovnice 2 Všobecné rovnice 3 Skreslenia v jednoduchých zobrazeniach 1 Skreslenia v jednoduchých zobrazeniach 2 Skreslenia v jednoduchých zobrazeniach 3 Skreslenia v jednoduchých zobrazeniach 4 Skreslenia v jednoduchých zobrazeniach 5 Skreslenia v jednoduchých zobrazeniach 6 Skreslenia v jednoduchých zobrazeniach 7 VZ - všeobecné rovnice VZ - súradnicový systém zobrazenia VZ - obrazy rovnobežiek VZ - obrazy poludníkov VZ - sieť poludníkov a rovnobežiek Snímka 18 Snímka 19 Snímka 20 Snímka 21 Snímka 22 Snímka 23 Snímka 24 Snímka 25 Snímka 26 Snímka 27 Snímka 28 Snímka 29 Snímka 30 Snímka 31 Snímka 32 Snímka 33 Snímka 34 Snímka 35 Snímka 36