Zadanie

Po každom nabehnutí myšou nad obrázok obr1.png sa obrázky vymenia.

Po prvom nabehnutí myšou nad ktorýkoľvek obrázok zmizne text zadania.

Vždy, keď sa vymenia obrázky, pod nimi za zobrazí text „Doprava“, resp. „Doľava“, ktorý používateľovi naznačí, kam sa má posunúť kurzor, aby sa dostal nad obr1.png.