znova

Pseudokód

Overovanie víťazstva

  1. Extrahovanie indexu kliknutého políčka
  2. Overenie dvoch susedných políčok v riadku
  3. Overenie dvoch susedných políčok v riadku
  4. Ak nie je index na prvej uhlopriečke
  5. Ak nie je index na druhej uhlopriečke