Upravte tento skript tak, aby obsahoval 3 kocky. Pridajte tlačidlo, po stlačení ktorého sa zmenia všetky kocky. Ak majú po zmene všetky kocky rovnakú hodnotu, urobte výpis/alert s oznámením výhry.