Upravte tento skript tak, aby obsahoval 3 kocky. Pridajte tlačidlo, po stlačení ktorého sa zmenia všetky kocky (iným spôsobom sa nemajú meniť). Ak majú po zmene všetky kocky rovnakú hodnotu, urobte výpis s oznámením výhry do elementu pod kockami.

Bonus: kocka sa dá kliknutím meniť na zablokovanú/nezablokovanú - zablokovaná má inú farbu čísla a nemení hodnotu po stačení tlačidla.