Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274

Úvod > Aktuálne číslo > KL26 (1)

Miroslav KOŽUCH, Alexandra BENOVÁ, Jozef KRCHO, Hana BOBÁĽOVÁ

Životné jubileum doc. Ing. Jozefa Čerňanského, CSc.

Kožuch, M., Benová, A., Krcho, J., Bobáľová, H.: The birthday anniversary of doc. Ing. Jozef Čerňanský, CSc. Kartografické listy, 2018, 26 (1).