Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274

Úvod > Aktuálne číslo > KL26 (1)

Alexandra BENOVÁ

Prehľad publikovaných prác doc. Ing. Jozefa Čerňanského, CSc.

Benová, A.: Overview of publications by doc. Ing. Jozef Čerňanský, CSc. Kartografické listy, 2018, 26 (1).