Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

department ofcartography, geoinformatics and remote sensing

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural sciences

contact information

Comenius University in Bratislava

Faculty of Natural sciences

Department of Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing

Mlynská dolina, Ilkovičova 6

842 15 Bratislava 4

kkg@fns.uniba.sk

+421-2-9014 1129

Housed in the Faculty of Natural Sciences, Pavilion G, Floor -3