obrázok mňa
 • Vek: 26
 • Titul: Mgr.
 • E-mail: j.fabry24@gmail.com

GeoServer

 • GeoServer je voľne šíriteľný softvér pre zdieľnie priestorových dát.
 • Možnosť publikácie dát pomocou OGC štandardov.
 • Posledná stabilná verzia je: 2.18.0

Openlayers

 • Openlayers je JavaScript-ová knižnica určená pre dynamické zobrazovanie priestorových dát.
 • Zobrazuje mapové dlaždice, vektorové údaje a vrstvy načítavané z mapových serverov vo formáte OGC štandardov
 • Posledná stabilná verzia je: 6.4.3

QGIS

 • QGIS je voľne dostupný GIS softvér slúžiaci pre spracovanie a zobrazovanie priestorových informácií.
 • Pokiaľ neponúka požadovaný nástroj na spracovanie, je možné nástorj vytvoriť v jazyku Python alebo C++ a ponúknuť ho pre ostatných používateľov.
 • Posledná stabilná verzia je: 3.16.0 'București'
 • Posledná LTR verzia je: 3.10.11 'A Coruña'

V skratke

Jozef Fábry

Zaoberám sa tvorbou webových stránok s využitím JavaScript-u, HTML a CSS. Zaoberám sa tvorbou modulov do softvérov QGIS, ArcGIS v jazyku Python.

 • Považská Bystrica, Slovensko
 • +421 908 922 666
 • j.fabry24@gmail.com

Pracovné skúsenosti

EMIS s.r.o.

09/2020

 • GIS Analytik
 • JS, Python programátor
 • Spracovanie DPZ údajov
 • Analýza API služieb

Vzdelanie

Master of cartography ,geoinformatics and remote sensing

2016-2018

 • Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta Katedra kartografie, geoinformatiky a DPZ Mlynská dolina 842 15 Bratislava 4

Bachelor of cartography ,geoinformatics and remote sensing

2013-2016

 • Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta Katedra kartografie, geoinformatiky a DPZ Mlynská dolina 842 15 Bratislava 4

SKYMOVE s.r.o.

2019-2020

 • Geoinformatik, python programátor
 • Vývoj zásuvných modulov do softvéru QGIS
 • Spracovanie snímok
 • Spracovanie point cloudu

Katedra kartografie geoinformatiky a DPZ

2018-2020

 • Vývoj zásuvných modulov do softvéru ArcGIS
 • Spracovanie point cloudu z pozemného lidaru

Hotové projekty


Prvá časť pluginu do softvéru QGIS, v ktorom sa nastaví pripojenie na vzdialený server. Nastaví sa cesta na serveri a zvolíme FTP alebo FTPS pripojenie.

Druhá časť pluginu do softvéru QGIS, v ktorom sa na základe nastaveného pripojenia a zakliknutých checkboxov nahrajú na server požadované vrstvy.

Samostatný plugin do softvéru QGIS, v ktorom sa zvolí typ svtupných dát (OSM alebo ZBGIS), cesta k adresáru s dátami a ID obce z definovanej vrstvy. VStupné dáta sa orežú podľa vybranej obce a automaticky sa naštýľujú podľa vopred vyrobeného štýlu.

Stránka, ktorá číta historické dáta o počasí zo stránky metaweather.com na základe dátumu, z čoho sa následne vygeneruje tabuľka a graf. Tretia časť stránky obsahuje kalkulačku pre teplotný index.

Ukážka webového mapového portálu obce. bez využitia mapového servera. Aplikácia ťahá dáta o aktuálnom počasí z openweather.com. Aplikácia zobrazuje vrstvu katastrálnej a pozemkovej mapy. po kliknutí na pozemok sa zo stránky https://kataster.skgeodesy.sk/ zobrazia informácie o pozemku, vlastníkoch a podobne.

Webová stránka stavebnej firmy Pa3jo s.r.o. , ktorá nebola ale zverejnená

Rozpracované projekty


Plugin do sofvtéru QGIS, ktorý konvertuje dáta vo formáte .vgi a .dbf z CP852 do UTF-8. Využiteľné najmä pre dáta ESKN.

Python v kombinácii s Qt knižnicou pre zapisovanie povinností.

Webová aplikácia zobrazujúca aktuálne dáta o počasí na území SR. Aplikácia je postavená na Openlayers knižnici a dáta o počasí sú ťahané z openweather.com.Adresa:

Považská Bystrica, Slovensko

Telefón:

+421 908 922 666