katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Základy kartografie 2

Príklady – výpočet kartografického pólu a transformácia súradníc

1. Vypočítajte súradnice kartografického pólu tak, aby body A [38 ° s. š., 65 ° z. d.] a B [57.5 ° s. š., 15 ° z. d.] ležali na kartografickom rovníku.
Q [32.044401 ° s. š., 175.722253 ° v. d.]
2. Vypočítajte súradnice kartografického pólu tak, aby body A [34 ° s. š., 2 ° z. d.], B [47 ° s. š., 8 ° v. d.] a C [51 ° s. š., 32 ° v. d.] mali rovnakú kartografickú šírku.
Q [25.721326 ° s. š., 26.142277 ° v. d.]
3. Vypočítajte kartografické súradnice bodu A [47 ° s. š., 19.6 ° v. d.] vzhľadom na kartografický pól Q [12.4 ° j. š., 22.1 ° v. d.].
A' [30.557809 ° s. š., 88.020252 ° z. d.]
4. Leží bod A [47 ° s. š., 19.6 ° z. d.] na severnej kartografickej pologuli, vzhľadom na severný kartografický pól Q [22.8 ° s. š., 122.8 ° v. d.]?
nie (uA<0)
5. Ležia body A [33 ° s. š., 22.5 ° v. d.] a B [68 ° s. š., 155.1 ° v. d.] na jednej kartografickej roznobežke vzhľadom na kartografický pól Q [59.526917 ° s. š., 63.082665 ° v. d.]?
áno (uA = uB)
6. Majme zobrazenie dané rovnicami:

Vypočítajte hodnoty modulov dĺžkového skreslenia v smeroch poludníkov, rovnobežiek a v hlavných smeroch zobrazenia.