katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Zoznam predmetov bakalárskeho štúdia

1. ročník štúdia

GK 1 Základy kartografie (1)
vyučujúci: Benová, Feciskanin,  typ: povinný,  kredity: 4,  semester: Z
GK 2 Tematická a historická kartografia
vyučujúci: Benová, Kožuch,  typ: povinný,  kredity: 4,  semester: Z
PC 1 Použitie počítačov (1)
vyučujúci: Feciskanin, Bobáľová,  typ: povinný,  kredity: 2,  semester: Z
Kartografia
vyučujúci: Benová, Feciskanin, Krcho, Moravčík,  typ: povinný,  kredity: 5,  semester: Z
TS Teória systémov
vyučujúci: Benová, Feciskanin,  typ: povinne voliteľný,  kredity: 3,  semester: Z
GK 3 Základy kartografie (2)
vyučujúci: Feciskanin, Moravčík,  typ: povinný,  kredity: 4,  semester: L
DPZ 1 Úvod do diaľkového prieskumu Zeme
vyučujúci: Kožuch, Bobáľová,  typ: povinný,  kredity: 4,  semester: L
GIS 1 Úvod do geografických informačných systémov
vyučujúci: Mičietová, Bobáľová,  typ: povinný,  kredity: 4,  semester: L
PC 2 Použitie počítačov (2)
vyučujúci: Feciskanin, Bobáľová,  typ: povinný,  kredity: 2,  semester: L

2. ročník štúdia

Geomorfometria a kvantitatívna geomorfológia
vyučujúci: Benová, Krcho,  typ: povinný,  kredity: 4,  semester: Z
GIS 2 – Geografická báza údajov
vyučujúci: Mičietová,  typ: povinne voliteľný,  kredity: 4,  semester: Z
GIS 3 Kurz geomedia/ARC GIS
vyučujúci: Mičietová, Bobáľová,  typ: voliteľný,  kredity: 4,  semester: Z
Mapovanie a mapové aplikácie v praxi: Openstreetmap I.
vyučujúci: ,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: Z
Základy práce s digitálnym obrazom DPZ
vyučujúci: Kožuch,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: Z
Základy tvorby webových prezentácií
vyučujúci: Feciskanin,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: Z
Počítačová a tematická kartografia
vyučujúci: Mičietová, Benová,  typ: povinný,  kredity: 2,  semester: L
DPZ 3 Metódy spracovania digitálneho obrazu DPZ
vyučujúci: Kožuch, Bobáľová,  typ: povinne voliteľný,  kredity: 3,  semester: L
Geografické informačné systémy
vyučujúci: Mičietová, Bobáľová,  typ: voliteľný,  kredity: 4,  semester: L
Informačný systém katastra nehnuteľností
vyučujúci: Vališ,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: L
GIS 4 – Mapové informačné služby
vyučujúci: Feciskanin,  typ: voliteľný,  kredity: 4,  semester: L

3. ročník štúdia

Seminár k bakalárskej práci z kartografie a geoinformatiky 1
vyučujúci: Mičietová,  typ: povinný,  kredity: 2,  semester: Z
Planetárna geografia
vyučujúci: Krcho, Benová, Feciskanin,  typ: povinne voliteľný,  kredity: 4,  semester: Z
GK 4 Počítačová kartografia a mapový jazyk
vyučujúci: Benová, Feciskanin,  typ: povinne voliteľný,  kredity: 3,  semester: Z
DPZ 2 Základy fotogrametrie
vyučujúci: Bobáľová,  typ: povinne voliteľný,  kredity: 4,  semester: Z
DPZ 4 Metódy klasifikácie obrazu DPZ
vyučujúci: Kožuch, Bobáľová,  typ: povinne voliteľný,  kredity: 3,  semester: Z
GIS 6 – Modelovanie DTM v GIS
vyučujúci: Mičietová,  typ: povinne voliteľný,  kredity: 3,  semester: Z
PRO 1 Programovanie geoweb aplikácií 1
vyučujúci: Moravčík,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: Z
Seminár k bakalárskej práci z kartografie a geoinformatiky 2
vyučujúci: Mičietová,  typ: povinný,  kredity: 2,  semester: L
GIS 8 – Transformácie súradníc v GIS
vyučujúci: Mičietová, Moravčík,  typ: povinne voliteľný,  kredity: 3,  semester: L
MZGI 2 Metódy zberu priestorových informácií o krajine – terénne cvičenia
vyučujúci: Kožuch, Bobáľová,  typ: povinne voliteľný,  kredity: 3,  semester: L
GIS 7 – Geografické analýzy a aplikácie v GIS
vyučujúci: Bobáľová,  typ: povinne voliteľný,  kredity: 3,  semester: L
GIS 5 – Mobilný GIS
vyučujúci: Mičietová,  typ: povinne voliteľný,  kredity: 3,  semester: L
GPS – Globálne polohové systémy
vyučujúci: Mičietová, Kožuch,  typ: povinne voliteľný,  kredity: 3,  semester: L
MZGI 1 Metódy zberu priestorových informácií o krajine
vyučujúci: Kožuch, Bobáľová,  typ: povinne voliteľný,  kredity: 3,  semester: L
Aplikovaný mapový jazyk
vyučujúci: Benová,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: L
PII 1 NIPI a INSPIRE
vyučujúci: Vališ,  typ: voliteľný,  kredity: 4,  semester: L
PRO 2 Programovanie geoweb aplikácií 2
vyučujúci: Feciskanin,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: L

Zoznam predmetov magisterského štúdia

1. ročník štúdia

Analytická fotogrametria
vyučujúci: Kožuch,  typ: povinný,  kredity: 5,  semester: Z
Priestorové analýzy v GIS s využitím DTM
vyučujúci: Mičietová,  typ: povinný,  kredity: 3,  semester: Z
Metódy projektovania geografických informačných zdrojov
vyučujúci: Mičietová, Vališ,  typ: povinný,  kredity: 4,  semester: Z
Špeciálny seminár kkg (1)
vyučujúci: Mičietová,  typ: povinný,  kredity: 3,  semester: Z
Modelovanie objektov zo záznamov digitálnej fotogrametrie
vyučujúci: Kožuch,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: Z
Správa mapového servera GeoServer
vyučujúci: Feciskanin,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: Z
Historické mapy ako zdroj informácií o krajine
vyučujúci: Benová,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: Z
Digitálna fotogrametria
vyučujúci: Kožuch,  typ: povinný,  kredity: 6,  semester: L
Projektovanie geografických informačných zdrojov pre geografickú úlohu
vyučujúci: Mičietová, Bobáľová,  typ: povinný,  kredity: 4,  semester: L
Odborná prax - stáž v zahraničí, alebo SR
vyučujúci: Benová, Feciskanin, Kožuch, Mičietová, Bobáľová, Vališ,  typ: povinný,  kredity: 5,  semester: L
Špeciálny seminár kkg (2)
vyučujúci: Mičietová,  typ: povinný,  kredity: 3,  semester: L
Nástroje štatistického spracovania údajov
vyučujúci: Mičietová, Kožuch,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: L
Harmonizácia údajových modelov geografických informácií: metódy a nástroje
vyučujúci: Vališ,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: L
Vizualizácia kartografických modelov v GIS
vyučujúci: Feciskanin, Moravčík,  typ: voliteľný,  kredity: 4,  semester: L
Mapovanie a mapové aplikácie v praxi: Openstreetmap II.
vyučujúci: ,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: L
Základy programovania
vyučujúci: Moravčík,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: L
Tvorba rozhodnutí v GIS
vyučujúci: Mičietová,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: L

2. ročník štúdia

Metódy tvorby komplexného digitálneho modelu priestorovej štruktúry v GIS
vyučujúci: Feciskanin, Benová, Krcho,  typ: povinný,  kredity: 7,  semester: Z
Základná báza GIS SR
vyučujúci: Mičietová, Vališ, Kožuch,  typ: povinný,  kredity: 4,  semester: Z
Geodézia
vyučujúci: Kožuch, Bobáľová, Vališ,  typ: povinný,  kredity: 5,  semester: Z
Projektovanie geografickej úlohy v GIS
vyučujúci: Bobáľová,  typ: povinný,  kredity: 3,  semester: Z
Samostatné práce na diplomových témach kkg 1
vyučujúci: Benová, Feciskanin, Kožuch, Krcho, Mičietová, Bobáľová, Vališ,  typ: povinný,  kredity: 15,  semester: Z
Špeciálny seminár kkg (3)
vyučujúci: Mičietová,  typ: povinný,  kredity: 3,  semester: Z
Redakcia a konštrukcia máp a atlasov
vyučujúci: Benová,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: Z
Vývoj geografických aplikácií v GIS
vyučujúci: Bobáľová, Moravčík,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: Z
Analýza údajov katastra nehnuteľností
vyučujúci: Vališ,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: Z
Aplikácie blízkej fotogrametrie pri modelovaní objektov
vyučujúci: Kožuch,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: Z
Samostatné práce na diplomových témach kkg 2
vyučujúci: Benová, Feciskanin, Kožuch, Krcho, Mičietová, Bobáľová, Vališ,  typ: povinný,  kredity: 20,  semester: L
Kartografické zobrazenia v geodetických aplikáciach
vyučujúci: Krcho, Feciskanin,  typ: povinný,  kredity: 3,  semester: L
Špeciálny seminár kkg (4)
vyučujúci: Mičietová,  typ: povinný,  kredity: 3,  semester: L