katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mgr. Tatiana Harciníková

Tatiana.Harcinikova@fns.uniba.sk

+421-2-60296 243

G-23

po dohode e-mailom
rozvrh

Mgr. Vladimír Pelech

Vladimir.Pelech@fns.uniba.sk

+421-2-60296 243

G-23

dohodou
rozvrh

Optimalizácia polohy kartografického pólu a problematika využitia GIS v oblasti environmentálneho zdravia; výuka predmetov: Modelovanie DTM v GIS, Úvod do GIS (cvičenia), Použitie počítačov 1