Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274

Úvod > Kontakt

Kontakty:

  Elektronická adresa redakcie

  e-mail: kartografickelisty[at]gmail.com

   

  alebo

  Hlavný redaktor

  Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, PhD.

  Univerzita Komenského v Bratislave

  Prírodovedecká fakulta

  Katedra humánnej geografie a demografie

  Mlynská dolina

  Ilkovičova 6

  842 15 Bratislava

  Slovenská republika

  e-mail: dagmar.kusendova[at]uniba.sk

   

  alebo

  Výkonný redaktor

  Mgr. Alexandra Benová, PhD.

  Univerzita Komenského v Bratislave

  Prírodovedecká fakulta

  Katedra kartografie, geoinformatiky a DPZ

  Mlynská dolina

  Ilkovičova 6

  842 15 Bratislava

  Slovenská republika

  e-mail: alexandra.benova[at]uniba.sk