Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > História časopisu

História časopisu

Kartografické listy sú časopisom Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky.

Boli založené v roku 1993 v Bratislave. Ako ročenka vychádzali jedenkrát ročne do roku 2011.

Od roku 2012 vychádzajú ako časopis dvakrát ročne.

   

Predhovory

Predhovor zakladateľov

(Predhovor zakladateľov Kartografických listov z roku 1993, ktorý bol uverejnený v Kartografických listoch 1993, 1)

Predhovor 2012

(Predhovor hlavnej redaktorky Kartografických listov pri prechode ročenky na časopis z roku 2012, ktorý bol uverejnený v Kartografických listoch 2012, roč. 20, č. 1)

   

Prehľad publikovaných článkov

Publikované články v Kartografických listoch ročník 1-19

(Uverejnené v Kartografických listoch 2012, roč. 20, č. 1)

   

Rôzne

Kartografické listy ve vesnici Yawan na Papui-Nové Guineji

(Uverejnené v Kartografických listoch 2012, roč. 20, č. 1)