Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Aktuálne číslo

Kartografické listy, 2023, 31 (1)

 

Obálka a ostatné strany

Mičietová E., Rášová, A. (2023). Kartografické modelovanie bilancie uhlíka podľa zmien krajinnej pokrývky na Slovensku v rokoch 2000 a 2018. Kartografické listy, 31 (1), 3-32.
abstrakt   

Pelissier, M., Matečný, I., Milics, G. (2023). Využitie diaľkového prieskumu Zeme v poľnohospodárstve na Slovensku a v Maďarsku . Kartografické listy, 31 (1), 33-52.  (anglicky)
abstrakt