Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Aktuálne číslo

Kartografické listy, 2024, 32 (1)

 

Obálka a ostatné strany

Chabaniuk, V., Dyshlyk, O. (2024). Prierezové kartografie: jazyková paradigma v minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Kartografické listy, 32 (1), 3-21.  (anglicky)
abstrakt   

Šašak, J. (2024). Časopriestorová kocka ako nástroj na vizualizáciu dynamiky terénu. Kartografické listy, 32 (1), 22-36.
abstrakt   

Informácie

Kožuch, M., Kusendová, D. (2024). Aktivity v kartografii 2023 venované Jánovi Pravdovi. Kartografické listy, 32 (1), 37-41.
abstrakt