Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Aktuálne číslo

Kartografické listy, 2023, 31 (2)

 

Obálka a ostatné strany

Kopecká, M., Szatmári, D., Opravil, Š. (2023). Dynamika urbánneho rozvoja na základe údajov programu Copernicus: prípadová štúdia Bratislava a Bukurešť. Kartografické listy, 31 (2), 55-73.  (anglicky)
abstrakt   

Informácie

Bačík, V., Kusendová, D. (2023). Atlas suburbanizácie Bratislavy. Kartografické listy, 31 (2), 74-77.
abstrakt   

Benová, A. (2023). Publikované články v Kartografických listoch ročník 20-30. Kartografické listy, 31 (2), 78-83.
abstrakt   

Szatmári, D., Kopecká, M. (2023). Slovensko na 31. medzinárodnej kartografickej konferencii v Kapskom Meste. Kartografické listy, 31 (2), 84-91.
abstrakt   

GeoKARTO 2024 (2023). . Kartografické listy, 31 (2), .
abstrakt