Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL12

Kartografické listy, 2004, 12

ISBN 80-89060-05-6

 

Obálka a ostatné strany

Comenetz, J. (2004). Geografia českej a slovenskej identity v Spojených štátoch amerických. Kartografické listy, 12, 5-12.  (anglicky)
abstrakt   

Fencík, R., Vajsáblová, M. (2004). Analýza výškovej presnosti digitálneho modelu reliéfu územia Kočín. Kartografické listy, 12, 13-20.
abstrakt   

Husár, K. (2004). Priestorový vzťah susedstva na príklade krajinnej pokrývky Slovenska. Kartografické listy, 12, 21-28.
abstrakt   

Kolény, M., Čerňanský, J., Kožuch, M. (2004). Využitie ortofotomáp v prieskume urýchlenej plošnej vodnej erózie. Kartografické listy, 12, 29-36.
abstrakt   

Koreň, M. (2004). Priestorové modely krajiny. Kartografické listy, 12, 37-47.
abstrakt   

Meňkyová, L. (2004). Algoritmus interpretácie rastrového modelu georeliéfu Lagrangeovými polynómami. Kartografické listy, 12, 48-57.
abstrakt   

Miklošík, F. (2004). Aktuální otázky dalšího výzkumu v teoretické kartografii. Kartografické listy, 12, 58-65.  (česky)
abstrakt   

Možucha, M. (2004). Kartografické modelovanie interakcií FM signálu s georeliéfom. Kartografické listy, 12, 66-79.  (anglicky)
abstrakt   

Nižňanský, B. (2004). Grafická jednotka mapového znaku. Kartografické listy, 12, 80-91.
abstrakt   

Pravda, J. (2004). O chybách na mapách. Kartografické listy, 12, 92-103.
abstrakt   

Stanková, H., Čerňanský, J. (2004). Objektovo-orientovaná klasifikácia krajinnej pokrývky oblasti Chopok-Jasná. Kartografické listy, 12, 104-113.
abstrakt   

Šrámková, R. (2004). Digitálne ortofotomapy Slovenskej republiky. Kartografické listy, 12, 114-118.
abstrakt   

Timár, G. (2004). Georeferencovanie máp II. vojenského mapovania na území Slovenska a Maďarska. Kartografické listy, 12, 119-126.  (anglicky)
abstrakt